O společnosti

ČEGAN s.r.o.

Husova 1693/35
664 51  Šlapanice

IČ: 26274744
DIČ: CZ26274744

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41321.

Hlavní činnosti

  • výroba stavebního kování a výrobků z nerezové oceli a plastu pod značkou Holar™
  • výroba výrobků z nerezových materiálů
  • vstřikování termoplastů, návrh a výroba vstřikovacích forem
  • třídění dílců pro automobilový průmysl – Sorting

Strategie firmy

V oblasti výroby stavebního kování

Dosahovat špičkové kvality, podle nejvyššího světového standardu.

V oblasti vstřikování termoplastů

Zařadit se mezi dodavatele náročných technických dílců pro automobilní a elektrotechnický průmysl.

Týmová práce

Organizovanost firmy je založena na otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci, informovanost. Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit zájmy celku.

Lidé ve firmě

Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež pracují s velkým osobním zaujetím, lidi, kteří používají v práci srdce i rozum. S tím souvisí kvalita a efektivnost práce. Proto usilujeme zařadit do svého kolektivu lidi tvořivé, houževnaté, flexibilní, optimistické, náročné na sebe i ostatní, obětavé, se slušným a vstřícným jednáním a loajální s firmou.

Orientace na zákazníka

Cílem veškerého našeho snažení je spokojený zákazník. Jde nám především o stálé zvyšování důvěry a budování dobrých a dlouholetých vztahů s našimi zákazníky.

Kvalita

“Má-li být zákazník spokojen, musí dostat lepší výrobek či službu než očekával”.

Toto firemní heslo je neustále uplatňováno všemi pracovníky obou společností. Vše je založeno na neustálém procesu zdokonalování, rychlosti, solidnosti, dlouhodobé jistotě pro zákazníka. Za dosažené výsledky patří dík a uznání celému pracovnímu kolektivu, všem obchodním partnerům i všem zákazníkům.

Zázemí společnosti

Společnost disponuje výrobními a prodejními areály ve Šlapanicích a Náměšti nad Oslavou.